Sojaprotein som presenteras på ett helt nytt sätt gör grön råvara till ”vardagsmat”. Fram-gången för Oumph! bevisar att när hållbara alternativ är goda, attraktiva och marknadsförs med oväntade metoder kan världen förändras, en måltid i taget.

Oumph! uppfyllande av kriterierna;

Produktens försäljning i värde: 17 MSEK
Produktens marknadsandel i sin kategori: 7,3%
Produktens påverkan på hela kategorins tillväxt: 24%
Uppnådd distribution: 75%
* Total omsättning för kategorin frysta vegetariska komponenter senaste året: 415 MSEK

Priset Årets Dagligvara tilldelas en produkt som under föregående år haft en särskilt framgångsrik lansering, bidragit till utveckling och fyllt ett nytt konsumentbehov. Priset delas ut av branschorganisationerna DLF – Dagligvaruleverantörers Förbund, Svensk Dagligvaruhandel och marknadsanalysföretaget Nielsen.

Syftet med Årets Dagligvara är att uppmärksamma framgångsrika lanseringar och samtidigt inspirera branschens aktörer till innovation och produktutveckling.

Priset delas ut i oktober varje år i samband med Dagligvarubranschens Höstmöte.

Micael Dahlen
Professor
Handelshögskolan

Årets Dagligvara förändrar branschen och gör en positiv skillnad i människors liv. Vi nöjer oss inte med mindre. Det vinner alla på.

Karin Brynell
Juryns ordförande
VD Svensk Dagligvaruhandel

Att en gång om året få summera vilka lanseringar som verkligen har gjort skillnad i sin kategori är jätteroligt. Man blir imponerad av hur en kanske till synes liten innovation verkligen kan nå ut till konsumenterna på kort tid.

Jörgen Friman
VD
DLF - Dagligvaruleverantörers Förbund

Jag är stolt över att sitta i juryn för ett pris som sporrar branschens aktörer till innovation och produktutveckling. En framgångsrik nylansering är enligt mig en produkt som både skapat kund- och konsumentnytta samtidigt som den bidragit till utveckling av branschen.

ÅsaBritt Hermansson
VD
Nielsen

Som Nielsens företrädare i juryn tittar jag självklart mycket på varans försäljningspåverkan på marknaden. Har den verkligen tillfört försäljning för både tillverkare och återförsäljare, finns den lätt tillgänglig för konsumenter och har den fått en position inom segmentet som visar att konsumenter verkligen uppskattar varan.

Magnus Strid
Kategorichef njutningsprodukter
Coop Sverige

För att nå framgång, särskilt i vår marginalpressade bransch krävs innovation. Vi i juryn bedömer inte bara goda idéer, utan också förmågan att utveckla dessa hela vägen till marknaden. Tillsammans med oss kunder.

Johan Walleen
Kategoriområdeschef kött, chark & färdigmat
Axfood

Siffror & marknadsdata är kliniska och oantastliga men måste sättas i ett sammanhang, då blir juryns bedömning av produktens innovationshöjd avgörande.

Mats Sjödahl
Inköpsdirektör
Bergendahls Food

Det är viktigt både för oss och våra leverantörer att lyfta fram nya varor som lanseras på ett sätt som genom sitt nytänkande och genomslag bidrar till att driva på utvecklingen inom svensk dagligvaruhandel.

Camilla Everberg
Affärsområdeschef mat
TV4-Gruppen

För att lyckas med nya produkter är det helt avgörande att det finns ett behov och att det är tillräckligt betydande. I tillägg måste fördelarna med produkten tydligt kommuniceras så att det framgår att den tillför värde till användaren och budskapet tränga igenom bruset och nå ut. Som jurymedlem värderar jag dessa delar lite extra och beundrar när man lyckas tillföra något nytt och därigenom skapar god tillväxt i ett segment.

Rickard Gustafsson
Affärsområdeschef
ICA Sverige

Det är hedrande att få sitta i juryn för ett pris som går till en produkt som bidrar till att fylla ett konsumentbehov. Priset hyllar nytänkande och innovation vilket är två viktiga ingredienser när det gäller att tillgodose kundernas behov.

TV4_logotyp_rod_RGB