Trots en till början tveksam Ulf Spendrup vågade ni ändå satsa. Ni fångade upp efterfrågan på det naturliga samt mötte konsumenterna när de har roligt.
Ni har ritat om dryckeskartan och verkligen påverkat hela läskkategorins tillväxt. Och inte minst, konsumenternas gensvar är enormt!
Nu råder det ingen tvekan längre – ni satsade helt rätt! Grattis!

Loka Crush uppfyllande av kriterierna;

Produktens försäljning i värde: 150 MSEK
Produktens marknadsandel i sin kategori: 3,6% i kategorin läsk*
Produktens påverkan på hela kategorins tillväxt: 67%
Uppnådd distribution: 85%

* Total omsättning kategorin läsk senaste året: 3861 MSEK

Priset Årets Dagligvara tilldelas en produkt som under föregående år haft en särskilt framgångsrik lansering, bidragit till utveckling och fyllt ett nytt konsumentbehov. Priset delas ut av branschorganisationerna DLF – Dagligvaruleverantörers Förbund, Svensk Dagligvaruhandel och marknadsanalysföretaget Nielsen.

Syftet med Årets Dagligvara är att uppmärksamma framgångsrika lanseringar och samtidigt inspirera branschens aktörer till innovation och produktutveckling.

Priset delas ut i oktober varje år i samband med Dagligvarubranschens Höstmöte.

Juryn för Årets Dagligvara tar med hjälp av marknadsdata från Nielsen fram en bruttolista med produkter som utmärkt sig utifrån följande kriterier:

Produktens försäljning i värde
Produktens marknadsandel i sin kategori
Produktens påverkan på hela kategorins tillväxt
Uppnådd distribution

Nästa steg är att juryn kvalitativt bedömer de utvalda produkternas innovationshöjd utifrån frågeställningarna:

Är det en produkt som verkligen förändrar kategorin?
Har produkten hittat en ny lösning på ett konsumentbehov?

Slutligen enas juryn om tre–fyra finalister till Årets Dagligvara. Vilken av de nominerade finalisterna som utses till Årets Dagligvara avgörs på Dagligvarubranschens Höstmötet.

Höstmötet arrangeras den 1 oktober i Stockholm.

De nominerade till Årets Dagligvara kan vara helt nya produkter. Det kan också vara befintliga produkter som med en liten vidareutveckling gjort stor skillnad.

Karin Brynell
Juryns ordförande
VD Svensk Dagligvaruhandel

Att en gång om året få summera vilka lanseringar som verkligen har gjort skillnad i sin kategori är jätteroligt. Man blir imponerad av hur en kanske till synes liten innovation verkligen kan nå ut till konsumenterna på kort tid.

Jörgen Friman
VD
DLF - Dagligvaruleverantörers Förbund

Jag är stolt över att sitta i juryn för ett pris som sporrar branschens aktörer till innovation och produktutveckling. En framgångsrik nylansering är enligt mig en produkt som både skapat kund- och konsumentnytta samtidigt som den bidragit till utveckling av branschen.

ÅsaBritt Hermansson
VD
Nielsen

Som Nielsens företrädare i juryn tittar jag självklart mycket på varans försäljningspåverkan på marknaden. Har den verkligen tillfört försäljning för både tillverkare och återförsäljare, finns den lätt tillgänglig för konsumenter och har den fått en position inom segmentet som visar att konsumenter verkligen uppskattar varan.

Simone Margulies
Chef kolonialvaror
ICA Sverige

Årets Dagligvara ska genom god innovationshöjd tillgodosett ett konsumentbehov. För mig är det också viktigt att leverantören har arbetat aktivt med distributionen och kommunikationen av mervärden för kunden.

Magnus Strid
Kategorichef njutningsprodukter
Coop Sverige

För att nå framgång, särskilt i vår marginalpressade bransch krävs innovation. Vi i juryn bedömer inte bara goda idéer, utan också förmågan att utveckla dessa hela vägen till marknaden. Tillsammans med oss kunder.

Johan Walleen
Biträdande affärsområdeschef färskvaror
Axfood Sverige

Siffror & marknadsdata är kliniska och oantastliga men måste sättas i ett sammanhang, då blir juryns bedömning av produktens innovationshöjd avgörande.

Mats Sjödahl
Inköpschef
Bergendahls Food

Det är viktigt både för oss och våra leverantörer att lyfta fram nya varor som lanseras på ett sätt som genom sitt nytänkande och genomslag bidrar till att driva på utvecklingen inom svensk dagligvaruhandel.

Följ oss på Twitter