Av alla produkter som lanserats inom dagligvaruhandeln det senaste året har munsköljmedlet Listerine varit mest framgångsrikt. Med explosiva reklamfilmer i TV har man lyft fram behovet av en modern ersättare till gårdagens fluortant i varje hem.

Priset Årets Dagligvara delades igår kväll ut till McNeils munsköljmedel Listerine på dagligvarubranschens egen Oscarsgala på Grând Hotel i Stockholm. Det var andra gången priset delades ut av branschorganisationerna Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel i samarbete med analysföretaget The Nielsen Company.

Årets Dagligvara framhäver de mest framgångsrika lanseringarna inom dagligvaruhandeln. Fyra mätbara kriterier bedöms: varugruppens totala tillväxt, produktens marknadsandel, försäljning samt distribution.

– Många nylanseringar konkurrerar om konsumentens uppmärksamhet och en plats i hyllan. Nyckeln till framgång är att alltid ta utgångspunkt i konsumentens behov. Årets nominerade speglar vad konsumenterna vill ha just nu. Samtidigt räcker inte en bra produkt för att nå framgång. En professionell lanseringsstrategi med rätt mediaval och en bra strategi kring placering i butik är naturligtvis också viktiga komponenter, säger Bo Ekström, VD på The Nielsen Company.

Inför prisutdelningen har 1 000 svenskar tillfrågats om hur de ser på munsköljmedel i en undersökning genomförd på uppdrag av Årets Dagligvara. 66 procent svarade att de är mer intresserade av att köpa munsköljmedel idag än för fem år sedan.

Listerine har funnits i 125 år men är i Sverige ett ganska nytt fenomen. Enligt The Nielsen Company har Listerine sedan lanseringen förra året tagit 77,6 procent av den totala marknaden för munsköljmedel i Sverige (t.o.m. augusti 2008).

– Att vi medverkat till att kategorin gått från en omsättning på 28 mkr 2006 till 100 mkr 2007 gjorde av vi visste att vi låg bra till. Priset är en bekräftelse på att vi gör rätt saker. Det är ett kvitto på att vår nya nordiska organisation klarar av stora lanseringar. Vi är nu marknadsledande inom Consumer Healthcare i Sverige och arbetar med kommande lanseringar som vi tror kommer bli minst lika explosiva som Listerine, säger de båda glada vinnarna Victoria Appelqvist, Nordic Group Marketing Manager, och Patrik Hene, Customer Development Manager, båda på McNeil Sweden AB.

Motivering av vinnaren:
Genom ett hårt arbete med att skapa synlighet i butik och en kraftig mediainvestering, har McNeil med lanseringen av Listerine femdubblat försäljningen inom kategorin munskölj och därmed förändrat svenskens munvårdsbeteende.

Priset för näst bästa lansering tilldelades Gillette Fusion rakblad och hyvlar från Procter & Gamble och pris för tredje bästa lansering tilldelades Milda Mat Extra 4 % från Unilever.

För mer information:
Maria Ringholm, Communication Manager, The Nielsen Company, 08-453 25 25

Dagligvaruleverantörers Förbunds (www.dlf.se) affärsidé är att utveckla och inspirera företag och ledare i dagligvaruindustrin för ökad kund- och konsumentnytta. DLF företräder även Sveriges dagligvaruleverantörer i konkurrensneutrala branschfrågor i relationen med myndigheter, handeln med flera intressenter.

Svensk Dagligvaruhandels (www.svenskdagligvaruhandel.se) övergripande mål är att tillgodose konsumenternas intressen samt att föra dagligvaruföretagens talan gentemot myndigheter och politiker i konkurrensneutrala frågor. Nuvarande medlemmar är Axfood AB, BergendahlsGruppen AB, Coop Sverige AB, ICA Sverige AB och Vi-butikerna AB.

The Nielsen Company är ett globalt informations- och medieföretag med ledande marknadspositioner och välkända varumärken inom marknadsföringsinformation, medieinformation, online- och mobila undersökningar. Det privatägda företaget är verksamt i mer än 100 länder med huvudkontor i New York, USA. För närmare information, besök www.se.nielsen.com.