Intresset för oss själva och våra kroppar fortsätter att öka. Det visar de tre nominerade produkterna i tävlingen Årets Dagligvara, där de mest framgångsrika produktlanseringarna under året lyfts fram.– Långt ifrån alla satsningar lyckas så man kan egentligen säga att tävlingen är ett mått på vad konsumenterna vill ha just nu, säger Bo Ekström, VD på analysföretaget The Nielsen Company som arrangerar tävlingen tillsammans med Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel.

De tre nominerade produkterna Gillette Fusion, munsköljmedlet Listerine och Milda Mat Extra rör sig samtliga inom segmenten personhygien och hälsa, vilket ses som ett bevis på att omsorgen om hälsan och utseendet blir allt viktigare.
– Det är tydligt att intresset för att sköta om oss själva, både utanpå och inuti, fortsätter vara starkt . Samtidigt går vi mot en mer holistisk syn på vår identitet där varje produkt man köper ska passa in. Idag finns det också många fler produkter som alla passar våra individuella val. Detta ger självklart utslag i försäljningsstatistisken, säger Emma Persson, analytiker på United Minds.

Ett mått på vad konsumenterna vill ha just nu

Tävlingen Årets Dagligvara är instiftad av DLF, Svensk Dagligvaruhandel och The Nielsen Company och är en utmärkelse för nylanserade produkter inom dagligvaruhandeln. Syftet är att framhäva de lanseringar som har lyckats bäst under året.
– Långt ifrån alla produktlanseringar lyckas så man kan egentligen säga att den här tävlingen är ett mått på vad konsumenterna vill ha just nu. Samtidigt räcker inte en bra produkt för att nå framgång. En professionell lanseringsstrategi med rätt mediaval och en bra strategi kring placering i butik är naturligtvis också viktiga komponenter, säger Bo Ekström, VD på The Nielsen Company i Sverige.

Explosivt intresse de senaste åren

En undersökning som gjordes i samband med nomineringarna visar att intresset för att köpa munsköljmedel har ökat bland konsumenterna de senaste fem åren. 66 procent av svenskarna uppger att de är mer intresserade av att köpa dessa produkter än för fem år sedan.

Ungdomar mer måna om sitt yttre än äldre

Nya generationers intåg på marknaden kan vara en anledning till att just produkter inom hälsa och personhygien har ökat i betydelse. Enligt undersökningen byter nästan 53 procent av ungdomarna rakhyvel oftare än en gång om året. Det kan jämföras med svenskar i åldern 56+ som byter rakhyvel betydligt mer sällan under ett år (13 procent). Ett annat tecken på ungdomars intresse för personhygien är det växande intresset för munsköljmedel. 86 procent av ungdomarna är mer intresserade av munsköljmedel idag jämfört med för fem år sedan. Hos svenskar 56+ är motsvarande siffra endast 53 procent.

Om priset Årets Dagligvara

Priset Årets Dagligvara delas i år ut för sjätte gången. Tävlingen arrangeras av analysföretaget The Nielsen Company samt branschorganisationerna
Dagligvaruleverantörers Förbund, DLF och Svensk Dagligvaruhandel. Syftet är att framhäva de nylanseringar inom dagligvaruhandeln som har lyckats bäst
under året. Fyra mätbara kriterier bedöms: varugruppens totala tillväxt, produktens marknadsandel, försäljning samt distribution. Priset delas ut på Dagligvarubranschens höstmöte den 7 oktober i Stockholm.

Vinnare föregående år:

2006 Knorr Vie Shot från Unilever
2005 Stimorol Fusion från Cadbury
2004 Café Brownie från Göteborgs Kex
2003 Ahlgrens bilar från MalacoLeaf
2002 Kelda Soppor från Arla

För mer information:

Maria Ringholm, Communication Manager, The Nielsen Company
E-mail: maria.ringholm@nielsen.com
Tel. 08-453 25 25