Grattis Orkla Foods till vinsten i Årets Dagligvara 2019 med produkten Anamma Formbar Färs

Ökad efterfrågan på vegetariska livsmedel är ett faktum. Med sin formbara vegofärs har Orkla Foods tillfört en dimension till det vegetariska utbudet och gjort det enklare för hemmakocken att komponera och smaksätta sin egen burgare, korv eller vegorätt eller att göra klassikerna köttbullar och pannbiff på sitt eget sätt. God konsumentinsikt – check!

Så klarade Anamma Formbar Färs från Orkla Foods de kvantitativa kriterierna för Årets Dagligvara:

Produktens försäljning i värde miljoner SEK*:  39 MSEK
Produktens marknadsandel i sin sub-kategori (Fryst Vegetariskt)** : 7,8%
Produktens påverkan på hela sub-kategorins tillväxt*: 63%
Produktens uppnådda distribution**: 85 %
Sub-kategorins (Fryst Vegetariskt) totala omsättning i miljoner SEK*: 652,6 MSEK

Om priset

Priset Årets Dagligvara tilldelas en produkt som under föregående år haft en särskilt framgångsrik lansering, bidragit till utveckling och fyllt ett nytt konsumentbehov. Priset delas ut av branschorganisationerna DLF – Dagligvaruleverantörers Förbund, Svensk Dagligvaruhandel och marknadsanalysföretaget Nielsen.

Syftet med Årets Dagligvara är att uppmärksamma framgångsrika lanseringar och samtidigt inspirera branschens aktörer till innovation och produktutveckling.

Urvalsprocessen

Inledningsvis görs ett urval baserat på Nielsen ScanTrack utifrån följande urvalskriterier:

Produktens försäljning i värde

*Försäljningsvärde på rullande helår vecka 16, 2019, T. DVH. Rullande helår har används för att göra jämförelsen mer relevant och rättvis då lanseringsveckorna för de nominerade nyheterna varit olika under 2018.

**Produktens marknadsandel i sin kategori & Uppnådda vägda distribution

Högsta uppmätta resultat sett på 4-veckors period mellan vecka 4, 2018 och vecka 16, 2019, T. DVH. 100% produkt har vid beräkning av marknadsandelar utgjorts av respektive produkts sub-kategori- eller segmentstotal enligt Nielsens definitioner.

Produktens påverkan på hela kategorins tillväxt

är resultatet av produktens försäljning delat med respektive sub-kategori/segments totala tillväxt sett på rullande helår vecka 16, 2019, T. DVH.

Därefter följer en kvalitativ bedömning av produkterna som Nielsen tagit fram. Juryn som består av representanter från handeln och leverantörsledet adderar värden som innovationshöjd, hur produkten bidragit till förbättring eller förenkling för konsumenterna och om produkten ser till ett konsumentbehov som inte tidigare var uppfyllt. Juryn enas om vilka produkter som slutligen nomineras till Årets Dagligvara. Den slutliga vinnaren röstas fram av branschen under branschträffen Fast Moving den 9 oktober.

Jury

Micael Dahlen

Micael Dahlen

Professor
Handelshögskolan

Årets Dagligvara förändrar branschen och gör en positiv skillnad i människors liv. Vi nöjer oss inte med mindre. Det vinner alla på.

Karin Brynell

Karin Brynell

Juryns ordförande
VD Svensk Dagligvaruhandel

Att en gång om året få summera vilka lanseringar som verkligen har gjort skillnad i sin kategori är jätteroligt. Man blir imponerad av hur en kanske till synes liten innovation verkligen kan nå ut till konsumenterna på kort tid.

Jörgen Friman

VD
DLF – Dagligvaruleverantörers Förbund

Jag är stolt över att sitta i juryn för ett pris som sporrar branschens aktörer till innovation och produktutveckling. En framgångsrik nylansering är enligt mig en produkt som både skapat kund- och konsumentnytta samtidigt som den bidragit till utveckling av branschen.

Anna Ekström

Nordic Sales Director
Nielsen

En ny produkt som lyckats tillföra försäljning för både återförsäljare och leverantör är något som jag, som Nielsens företrädare i juryn, tittar på. Att också lyckas bygga distribution och sticka ut i bruset är också något som jag tycker krävs för att bli en lyckad lansering.

Magnus Strid

Magnus Strid

Kategorichef njutningsprodukter
Coop Sverige

För att nå framgång, särskilt i vår marginalpressade bransch krävs innovation. Vi i juryn bedömer inte bara goda idéer, utan också förmågan att utveckla dessa hela vägen till marknaden tillsammans med oss kunder.

Johan Walleen

Johan Walleen

Kategoriområdeschef Kött, chark & fågel
Axfood

Siffror & marknadsdata är kliniska och oantastliga men måste sättas i ett sammanhang, då blir juryns bedömning av produktens innovationshöjd avgörande.

Maria Rosendahl

Maria Rosendahl

Affärsområdeschef
Bergendahls Food

Det är positivt att få vara en del av en jury som uppmärksammar innovativa- och nytänkande produktlanseringar. Det gynnar Sveriges konsumenter, det stimulerar branschens aktörer och bidrar till att driva tillväxt inom Svensk dagligvaruhandel!

Rickard Gustafsson

Rickard Gustafsson

Affärsområdeschef
ICA Sverige

Det är hedrande att få sitta i juryn för ett pris som går till en produkt som bidrar till att fylla ett konsumentbehov. Priset hyllar nytänkande och innovation som är två viktiga ingredienser när det gäller att tillgodose kundernas behov.

Svetlana Kolesova

Svetlana Kolesova

Doktorand
Center for Retailing, Handelshögskolan Stockholm

Det är mycket viktigt att vara uppmärksam, uppmuntra och belöna produkter och leverantörer som fokuserar på innovationer och förbättrar kvaliteten på sina varor. De bidrar till ökat kundvärde och nöjdare kunder vilket är en nyckel för marknadsbalansen.

Arrangörer

DLF är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige. DLF skapar förutsättningar för en konkurrenskraftig dagligvaruindustri.

DLFs webbplats

Svensk Dagligvaruhandel logotyp

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige. Svensk Dagligvaruhandel verkar för att branschen tar ett aktivt och gemensamt ansvar i konkurrensneutrala frågor.

Svensk Dagligvaruhandels webbplats

Nielsen N.V. logotyp

Nielsen NV (NYSE:NLSN) är ett globalt informations- och medieföretag som ger en komplett bild av vad konsumenter köper och tittar på. Vi hjälper våra kunder att bringa klarhet i vad som sker på marknaden för att ta rätt beslut och initiativ för framtiden.

Nielsen N.V.s webbplats

Sponsor